Priser og vilkår

Honorar beregnes i henhold til medgått tid, med mindre det er gjort avtale om fast pris.

Førstegangskonsultasjon inntil 30 minutter ytes vederlagsfritt. Klienten gis en kort førstegangsrådgivning og nærmere overslag av kostnadene i en sak.

Timeprisen varier fra kr. 1.000,- til kr. 2.000,- eksl. mva (kr. 1.250,- til kr. 2.500,- inkl. mva).
Prisen avhenger blant annet av sakstype, kompleksitet og eventuelle forsikringsordninger
som dekker hele eller deler av salæret.

Utgifter som knytter seg direkte til utførelsen av oppdraget, vil også kreves dekket av
klienten. Eksempler på dette kan være, reiseutgifter, utgifter til sakkyndige,
tinglysingsgebyrer med mer.


Generelle avtalevilkår kan lastes ned i pdf format ved å trykke på linken nedenfor:

Advokatfirma Skomakerstuen AS

Prestegata 7, NO-4950 Risør
Teknologiveien 1, NO-4836 Arendal
Postboks 113, NO-4951 Risør

Foretaksregisteret: NO 997 832 655 MVA

Tlf:+47 91 83 19 59
Fax:+47 37 15 62 11
rune@skomakerstuen.no