Fagområder

Skatterett
Merverdiavgiftsrett
Selskapsrett
Kontraktsrett
Arverett
Tilknyttede rettsområder

Spisskompetanse:
Næringsbeskatning
Skatte- og avgiftsoptimalisering
Etablering og restrukturering av virksomhet
Fusjon, fisjon og skattefri omdannelse
Klage på ligning
Skattefunn
Bistand ved bokettersyn
Personbeskatning
Generasjonsskifte

Bistår også med:
Utenrettslig gjeldsforhandlinger
Arv og testamenter
Ektepakter

Advokatfirma Skomakerstuen AS

Prestegata 7, NO-4950 Risør
Teknologiveien 1, NO-4836 Arendal
Postboks 113, NO-4951 Risør

Foretaksregisteret: NO 997 832 655 MVA

Tlf:+47 91 83 19 59
Fax:+47 37 15 62 11

rune@skomakerstuen.no