Om Advokatene Skomakerstuen AS

Advokatene Skomakerstuen AS er et advokatkontor med spisskompetanse innen skatt, merverdiavgift, selskapsrett og generasjonsskifte. Dette gjør selskapet til en ideell
samarbeidspartner for bla. næringsliv, regnskapsførere og revisorer. Advokatene Skomakerstuen AS bistår også privatpersoner og offentlig virksomheter, og kan tilby juridiske tjenester innenfor en rekke ulike rettsområder. Selskapet har også autorisasjon som eiendomsmegler

Advokatene Skomakerstuen AS har som målsetting å yte god personlig service med høy faglig kvalitet til den enkelte kunde. Dette søker vi å oppnå gjennom å tilby effektiv, helhetlig og løsningsorientert rådgivning. Selskapet legger også vekt på tilgjengelighet og god oppfølging, og
på å kunne tilby tjenester til konkurransedyktige priser.

Advokatene Skomakerstuen AS har besøksadresse både i Risør og Arendal.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Førstegangskonsultasjon inntil 30 min. ytes vederlagsfritt.
Advokat Rune Skomakerstuen er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo med spesialfag i skatterett og selskapsrett.

Rune Skomakerstuen har tidligere arbeidet som skatterådgiver i advokatfirmaet Ernst & Young TAX. Han har også mange års erfaring som skattejurist i skatteetaten, og har blant annet jobbet i avdelingen for næringsbeskatning ved Oslo likningskontor.